Har du nogle tænder som er løse og skal trækkes ud?

Vi har en tandprotese som vi kan indsætte samme dag som du får trukket dine tænder ud. Det betyder at du allerede fra dag et har mulighed for at spise let og ikke for sprød mad. Desuden vil du have tænder at smile med.

Der kan lige efter tandudtrækningen være ømhed fra sårene. Vi kontrollerer at tandprotesen ikke trykker hårdt mod gummen og vil i de tilfælde tage lidt af tandprotesen.

Inden du får trukket dine tænder ud ved tandlægen, vil vi tage aftryk af gummer og tænder, registrere biddet og hvis muligt prøve protesetænderne i en opstillings prøve. Vi vil også tage en snak omkring hvordan tænderne skal stå. Er der tænder som skal stå anderledes end de gør nu – måske på grund af paradentose.

Protesen indsættes samme dag

Vi sætter tandprotesen i samme dag tænderne bliver trukket ud. Vi tilpasser løbende tandprotesen i løbet af de næste par måneder. Her vil gummen svinde efter tandudtrækningen. Efter 4-6 måneder underforer vi tandprotesen (rebasering) med en endelig bund. Det gør at tandprotesen kommer til at sidde optimalt imod gummen.

Vi har også mulighed for at levere tandproteser som bliver indsat under fuldnarkose.

Vær opmærksom på:

At en tandudtrækningsprotese kan blive dyrere, da den ofte kræver mere arbejdstid i fremstillings fasen.

At en tandudtrækningsprotese kræver, at du kommere oftere til kontrol i det første halve år.

At en tandudtrækningsprotese kan give ømme steder på gummen, da tandprotesen ikke passer optimalt det første halve år.

At en tandudtrækningsprotese kan vippe og sidde løs, da gummen svinder. Tandprotesen efterjusteres så den kommer til at sidde godt fast igen

I sjældne tilfælde hvor der har været ekstraordinært stort svind, kan der blive tale om at lave en ny tandprotese eller omstilling med nye tænder.