Knoglesvind

Hvad sker der når man får trukket sine tænder ud, og skal man have trukket sine tænder ud hvis man kun har nogle få raske tænder tilbage?

Efter en tandudtrækning skal man forvente at gummen svinder særlig meget i de første par måneder. Derefter ebber svindet langsom ud, men set over en længere årrække, vil man som oftest se yderlig svind  af knoglen.

Hvis man sammenligner svindet med den blå stiplede linie, vil man kunne se, at svindet er stort efter mange år.

Hvis man vil minimere nedbrydning af knoglen er der flere faktorer som spiller ind.

  1. Du skal prøve at bevare så mange af dine naturlige tænder som muligt
  2. Mister du dine egne blivende tænder, kan du om muligt få et implantat. Et implantat vil være med til at holde på knoglen
  3. Har du en protese, skal du løbende få den tilpasset og justeret.
Når man har en ældre tandprotese eller lige har fået trukket tænder ud.

At bære en tandprotese kræver løbende tilpasning og justering. Man kan ikke forvente, at protesen sidder lige godt igennem årene. Tandprotesen slides ja, men gummen svinder og her er det vigtigt at man dels selv mærker efter om man synes at protesen sidder løs, dels at gå til eftersyn og kontrol her på klinikken. Vi kan kontrollere og se efter om tandprotesen passer til gummen.

På billedet kan du se et snit af en helprotese i overkæben.  til venstre passer protesen til gummen, gummen svinder og tandprotesen på billedet til højre er igen tilpasset til gummens form.

Det er nødvendigt at tilpasse protesen så den hele tiden passer til gummens form, men du behøver ikke altid at udskifte tandprotesen med en ny.

Vi kan hjælpe dig og se om det er muligt at omstille din protese med en ny bund – også kalder en rebasering

Så husk endelig at komme til det årlige eftersyn, så vi kan hjælpe dig med at holde øje med dine tandproteser